Informator

Dyrekcja

Dyrektor gimnazjum

  Dyrektor Gimnazjum nr 4
  mgr Bożena Dłubis

Wicedyrektor gimnazjum

  Wicedyrektor Gimnazjum nr 4
  mgr Olga Gawron
GODZINY   PRZYJĘĆ   DYREKCJI

Dyrektor gimnazjum
Poniedziałek       1200 - 1500
Środa     1200 - 1500
Piątek       800 - 1000


Wicedyrektor gimnazjum
Środa     1100 - 1300
Czwartek     900 - 1030
Piątek            1000 - 1400

Kontakt

tarcza ul. Kosynierów 14
32 - 300 Olkusz

tel./ fax 0 32 641 37 90
e-mail: gimnazjumolkusz@poczta.onet.pl

Do góry

Dokumenty szkoły

 • STATUT                                  
 • PROGRAM WYCHOWAWCZY      
 • PROGRAM PROFILAKTYCZNY      
Do góry

Sekretariat

GODZINY   URZĘDOWANIA

Poniedziałek     700 - 1500
Wtorek            700 - 1500 Dzień wewnętrzny
Środa              700 - 1500
Czwartek         700 - 1500
Piątek              700 - 1500

Wszelkich informacji udzieli pani Anna Buda - sekretarz szkoły.

Pan Henryk Gamrat - kierownik ds. gospodarczych.

Do góry

Pedagog

Pedagog - mgr Bożena Nowak

Dyżury pedagoga:

Poniedziałek     900 - 1300
Wtorek           1100 - 1500
Środa              800 - 1300
Czwartek         800 - 1300
Piątek              810 - 1010

Do góry

Psycholog

Psycholog - mgr Urszula Ryza

Dyżury psychologa:

Poniedziałek     1600 - 1800
Wtorek            800 - 1300
Środa                —
Czwartek            —
Piątek              800 - 1100

         Do pedagoga i psychologa można zgłaszać się z różnymi problemami takimi jak:

 • trudności w nauce
 • kłopoty osobiste
 • konflikty z rówieśnikami
 • konflikty w rodzinie

       Każdy kto potrzebuje wsparcia, zrozumienia i fachowej pomocy - otrzyma ją. Ważne jest jednak, aby młodzi ludzie uświadomili sobie, że największy wpływ na swoje życie mają oni sami, a przezwyciężanie trudności jest możliwe tylko wtedy, gdy aktywnie współpracują z osobą udzielającą pomocy.

       Pedagog i psycholog szkolny oferują także swój czas i wiedzę rodzicom, którzy napotykają na trudności wychowawcze i będą chcieli z pomocy i wsparcia skorzystać.

 

PSYCHOLOG RADZI
 1. Kampania dla rodziców - "TROSZCZĘ SIĘ O CIEBIE, BO DOBRE RELACJE NALEŻY PIELĘGNOWAĆ."   czytaj   
 2. "DOBRA OPIEKA DAJE MOC"   czytaj   
 3. W JAKI SPOSÓB MOGĘ SOBIE POMÓC W NAUCE?   czytaj   

Do góry


TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI - godz. 1630:

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI - godz. 1630:

 • 21 września 2016 r.
 • 16 listopada 2016 r.
 • 14 grudnia 2016 r. - Dzień otwarty
 • 25 stycznia 2017 r.
 • 29 marca 2017 r.
 • 17 maja 2017 r.


W wyjątkowych sytuacjach termin i godzina zebrania mogą ulec zmianie.

dyr Bożena Dłubis

Świetlica

Zajęcia świetlicowe:

Poniedziałek     805 - 1505
Wtorek           805 - 1505
Środa             805 - 1505
Czwartek         805 - 1505
Piątek              810 - 1410

POMOC KOLEŻEŃSKA

codziennie w godzinach pracy świetlicy

Do głównych zadań świetlicy należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw umysłowych i ruchowych
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego
 • upowszechnianie kultury zdrowotnej.

        Świetlica to miejsce, w którym młodzież naszego gimnazjum może miło spędzić czas wolny od zajęć dydaktycznych. Tutaj nikt się nie nudzi, każdy znajdzie coś dla siebie. Jedni zaspokajają potrzebę tworzenia dzieł plastycznych, muzycznych, tanecznych czy też poetyckich.

Inni rywalizują ze sobą w licznie organizowanych konkursach i turniejach.Pozostali relaksują się słuchając muzyki bądź oglądają interesujące filmy. Dużą popularnością cieszą się gry towarzyskie, szczególnie szachy.

        Liczna grupa uczniów wykorzystuje czas na odrabianie lekcji i przygotowanie się do zajęć.

        Świetlica to odpowiednie miejsce na koleżeńską pomoc w nauce i wsparcie ze strony wychowawców świetlicy. Tu toczą się dyskusje na temat życia szkoły, problemów młodzieży. W chwilach wolnych uczniowie sięgają po różnorodne czasopisma zgromadzone w świetlicy.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Do góry

Biblioteka szkolna

Opiekun - mgr Izabela Jeziorek

Poniedziałek   800 - 1400
Wtorek         800 - 1400
Środa           800 - 1400
Czwartek       800 - 1400
Piątek            800 - 1400

Koło Miłośników Książki

Czwartek  815 - 900

KONKURS CZYTELNICZYRegulamin

Biblioteka dobre miejsce

Teraz to się czyta!


Do góry

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017

 • Szkolny zestaw podręczników klasa 3                  
Do góry

REKRUTACJA 2016/2017


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 4
im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu


Podstawa Prawna:

 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. Zm.)
 2. UCHWAŁA NR XII/214/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 3. ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

      UCHWAŁA NR XII/214/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 22 grudnia 2015 r.

       ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r.

Do szkoły ogłoszony jest nabór:

 1. do klasy sportowej dla chłopców – piłka nożna, dla dziewcząt – piłka ręczna;
 2. do klasy z poszerzonym językiem niemieckim DSD I.

Informacja dla uczniów z obwodu szkoły,
którzy chcą uczęszczać do Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida
w Olkuszu w roku szkolnym 2016/2017

Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w ustalonym dla gimnazjum obwodzie.

Obwód Gimnazjum Nr 4 obejmuje

ulice:
Astrów, Cegielniana, Adolfa Dygasińskiego, Bartosza Głowackiego, Jasna, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kluczewska, Mikołaja Kopernika, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa, Makowa, Miła, Niepodległości, Ogrodowa, Parcze, Podgrabie, Kazimierza Pułaskiego, Rabsztyńska, Różana, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Sikorka, Jana Sobieskiego, Stary Olkusz, 20 Straconych, Storczykowa, Topolowa, Wapienna, Westerplatte, Wiśniowa, Zielona, Gwarków, Długa, Biała, Hugona Kołłątaja, Mieszka I, Pomorska, Ponikowska, Zacisze, Plac Konstytucji 3 Maja, Batalionów Chłopskich, Oskara Kolberga, Kosynierów, Wincentego Witosa, Piotra Ściegiennego, Romualda Traugutta, Macieja Rataja, Pakuska, Wiejska, Nowowiejska, Jaśminowa, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generała Stefana Buchowieckiego, Spółdzielcza, Zamkowa, Skalista, Spacerowa, Na Skraju, Jurajska, Polne Wzgórze, Widokowa,

miejscowości:
Rabsztyn, Bogucin Mały, Czarny Las, Podlesie, Pazurek, Kosmolów, Sieniczno, Olewin, Wiśliczka, Zederman, Kogutek, Braciejówka, Troks.

Zgłoszenie

 • w terminie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. – złożenie zgłoszenia w sekretariacie szkoły,
 • w terminie od 24 do 28 czerwca 2016 r. – uzupełnienie zgłoszenia o przyjęcie do gimnazjum o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej,
 • dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego (opisane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

Informacja dla uczniów spoza obwodu szkoły,
którzy chcą uczęszczać do Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida
w Olkuszu w roku szkolnym 2016/2017

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum składa się do dyrektora gimnazjum.
 3. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych gimnazjów. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych gimnazjów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy ogólnej brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • 1) Kandydat, którego rodzeństwo jest już uczniem lub kandyduje do danego gimnazjum – 13 punktów;
  • 2) Rodzic kandydata jest zatrudniony w danym gimnazjum - 12 punktów;
  • 3) Kandydat, uczęszczający w poprzednim roku szkolnym do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie danego gimnazjum - 10 punktów;
  • 4) Miejsce zamieszkania kandydata – Gmina Olkusz - 5 punktów.

w terminie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. – złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów są odpowiednio:

 • 1) oświadczenie rodziców o kandydowaniu lub o uczęszczaniu do danego gimnazjum rodzeństwa kandydata, załącznik nr 1 lub potwierdzenie przez dyrektora uczęszczania do danego gimnazjum rodzeństwa kandydata,
 • 2) potwierdzenie przez dyrektora gimnazjum zatrudnienia rodzica kandydata w danym gimnazjum,
 • 3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata w poprzednim roku szkolnym do szkoły podstawowej,znajdującej się w obwodzie danego gimnazjum
  załącznik nr 2,
 • 4) oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata załącznik nr 3.
 • w terminie od 24 do 28 czerwca 2016 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej

 • w terminie od 28 do 30 czerwca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustaw

 • 1 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • 7 lipca 2016 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

 • dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego (opisane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

dnia 8 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy DSD, przygotowującej ucznia do egzaminu A2 i B1, w których język niemiecki nauczany jest w rozszerzonej liczbie godzin, obowiązują takie same kryteria jak do oddziału ogólnodostępnego.
  Ponad to brane są po uwagę:
  • 1) oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego nowożytnego:
   1. celujący – 8 pkt,
   2. bardzo dobry – 7 pkt,
   3. dobry – 5 pkt,
   4. dostateczny – 3 pkt,
   5. dopuszczający – 1 pkt;
  • 2) inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt,
   2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
    • - laureat konkursu tematycznego – 10 pkt,
    • - finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego – 5 pkt,
   3. inne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za miejsca I – III lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach – max. 5 pkt:
    • - międzynarodowych i ogólnopolskich – 5 pkt,
    • - wojewódzkich – 4 pkt,
    • - rejonowych – 3 pkt,
    • - powiatowych – 2 pkt,
    • - gminnych – 1 pkt.
 2. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej obowiązują takie same kryteria jak do oddziału ogólnodostępnego oraz
  1. złożenie wniosku o przyjęcie w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2016 r.
  2. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dnia 12 maja 2016 r. godz. 16:00
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 6 czerwca 2016 r.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów od liczby miejsc w klasie sportowej, przy spełnieniu takich samych warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci realizujący godziny wychowania fizycznego w stopniu rozszerzonym w szkole podstawowej oraz kandydaci uprawiający te dyscypliny w klubach sportowych.

Wzory zgłoszenia i wniosku w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie szkoły.      Więcej informacj na temat DSD   

Do góry

Doradztwo zawodowe


      Zobacz prezentację   >>

Do góry